• כתיבת מאמרים

  • פיתוח המודל

  • יישום המודל

  • בקרת איכות