הגשת תיק פרויקט

לאחר ביצוע ההדרכות מוגש תיק הפרויקט ליזמים ולעורך דין המייצג את בעלי הדירות לצורך בקרת איכות ועמידה בסטנדרטים הכלכליים, תכנוניים, חברתיים, ארגוניים ואישיים של הפרויקט.