תת מתחם ביאליק ידע העם ברמת גן

בתת מתחם ביאליק ידע העם בוצע המודל לעבודה החברתית במלואו על פי נהלי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

Sea