כרטיס פרויקט

לצורך גיבוש הסכמות קולקטיביות ואישיות, מו"מ עם יזמים ועיריית רמת גן קודם פרויקט פינוי בינוי בנציגות ביאליק 150 בשנים 2010-2021 גובש כרטיס פרויקט. כרטיס הפרויקט משמש ליצירת שיתופי פעולה עם בניינים סמוכים לצורך יישום הפרויקט.

Buidings