הדרכה לנציגות ולבעלי דירות

להבטחת איכות התהליך הטרום חוזי בעסקאות התחדשות עירונית

 

הסכמות קולקטיביות

תהליך גיבוש ההסכמות הקולקטיביות נעשה מול חברי הנציגויות להגדרת זהות הפרויקט וניסוח ההסכמה העקרונית.

קרא עוד

הסכמות אישיות

ההסכמות האישיות נעשית מול כל משפחה בנפרד. מטרת ההסכמה לאשר/לתקן את החלטות הנציגות וכן את הסכמי הפרויקט

קרא עוד

תאום יזמים ועירייה

בשלב זה בעלי מקצוע מטעם בעלי הדירות מכינים הצעת פתיחה למכרז יזמים ותאום מול וועדות התכנון והמנהלת העירונית.

קרא עוד

מהסכמות להסכם

שלב זה נעשה בהשתתפות עו"ד בעלי הדירות. כדי להטמיע את ההסכמות שנוצרו בתהליך בהסכמי הפרויקט.

קרא עוד
הדרכה מעשית לחברי הנציגות ולבעלי הדירות המעוניינים להוביל ולקדם הליך התחדשות עירונית.
המשתתפים בהדרכה מקבלים הבנה מקצועית של התהליך הקדם חוזי, פיתוח תוכן רלוונטי וארגז כלים עשיר. פיתוח ההדרכה מותאם באופן ייחודי לכל פרויקט החל משלב איתור צרכי הפרויקט וצרכי בעלי הדירות, דרך הצבת סטנדרטים ועקרונות המתואמים עם יזמים פוטנציאליים והעירייה ועד להטמעת העקרונות וההסכמות שנוצרו בתהליך, בהסכמים, אותם מכין עורך הדין של בעלי הדירות.

ההדרכה מתבצעת על פי המודל לעבודה החברתית. המודל פותח מתוך הצורך  לאפשר לבעלי הדירות לדעת מה הן המטרות שלהם ואיך להשיג אותם. תהליך העבודה מותאם לנהלי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. להורדת המדריך לחץ כאן.

יעדים
להבטיח שהתהליך יכלול את כל השלבים הנדרשים: ייזום, תכנון, ביצוע, בקרה והטמעה וכי ההדרכה תעמוד בדרישות החלטת הממשלה 376 דר 12 מס' 4 : להעצים את בעלי הדירות בתחום הכלכלי- חברתי כדי להשיג שלושה יעדים: סיוע בארגון ואיחוד בעלי הדירות סביב עקרונות מוסכמים, הבטחת הזכויות והאינטרסים של בעלי הדירות בהסכמי הפרויקט ופיתוח יחסי אמון בין בעלי הדירות ליזם.

לקדם את התהליך על פי עקרונות ומשימות מוגדרות מראש, בנושאים המבטיחים את איכותו של התהליך על פי עקרונות איזו 9001 :
פעולה מס' 1 – התמקדות בצרכים של העסקה ושל בעלי הדירות.
פעולה מס' 2 – מנהיגות, פיתוח תוכנית פעולה "מחזון – למציאות"
פעולה מס' 3 – מעורבות בעלי הדירות.
פעולה מס' 4 – גישה תהליכית לבניית הסכמות
פעולה מס' 5 – גישה מערכתית לניהול הפרויקט
פעולה מס' 6 – גישה עובדתית לקבלת החלטות
פעולה מס' 7 – פיתוח יחסים המבוססים על תועלת הדדית
פעולה מס' 8 – לימוד ושיפור מיומנויות מתמיד

לעודד קבלת החלטות בדרך של בניית הסכמות ובגישת הרווח ההדדי (גישת הגישור) לפעול בסביבה משתפת תוך יצירת שקיפות למסמכי הפרויקט, להסתייע בבעלי מקצוע מטעם בעלי הדירות להגדרת התמורות האישיות, לכל בעל דירה באופן יחסי לזכויות הקיימות לו.

להציג את תיק ההדרכה בפני עו"ד, היזם העירייה וכל המעורבים בפרויקט. וליצור שיתוף פעולה על בסיס עקרונות מוסכמים ותוכנית פעולה מוסכמת.
להציג בפני בעלי הדירות אישור בקרת איכות של התהליך הטרום חוזי בהיבט : הכלכלי, תכנוני, חברתי, ארגוני ומשפטי.

תוצרי ההדרכה
 • פיתוח אחריות חברתית של חברי הנציגות. לוודא שהליך בניית ההסכמות הקולקטיביות ייצג את האינטרסים (הצרכים) של בעלי הדירות, יעשה בדרך של "מנהיגות" באמצעות תוכנית פעולה המקודמת מחזון למציאות" ובשיתוף בעלי הדירות ולא לפעול כגוף המקבל החלטות בשם בעלי הדירות ו"מוריד" הסכמים מוכתבים.
 • פיתוח אחריות אישית. לוודא שכל בעל דירה שרוצה, יכול להשתתף בהליך קבלת החלטות והליך המו"מ החוזי מתנהל במרחב של איכות שיח והבנות ולא לחץ חברתי ואיומים.
 • הטמעת ההסכמות. העברת ההסכמה העקרונית ישירות מבעל הדירה ליזם ובכך למנוע מצב של העברת הזכויות לצד ג', והעברת ההסכמות הקולקטיביות והאישיות לעורך הדין ובכך לפתח יחסי אמון בין עורך הדין לבעלי הדירות על פי מסמך לשכת עורכי הדין "התנהלות עורכי דין בפרויקט התחדשות עירונית – את/ 67/21.
רישום ותיעוד  
התהליך מתועד, מאוחסן ומנוהל ע"י הצוות המוביל בסיוע מפתחת ההדרכה.

מסמכים נלווים, כוללים בין היתר
 • תכנית פעולה לפיתוח מנהיגות
 • תכנית פעולה לפיתוח השפעה חיובית – "המודל לעבודה החברתית".
 • דו"ח פערים בין תכנית הפעולה למצוי בשטח
 • דו"ח ביצוע שלבי התוכנית וכל הפעולות הנדרשות
 • דו"ח הסרת חסמים
 • כרטיס הפרויקט
 • דו"ח חברתי לתכנון ולבניה
 • ההסכמה העקרונית
 • מסמך מסכם של התהליך הטרום חוזי
 • פרוטוקול מפגשי שיח עם כל בניין
 • פרוטוקול מפגש אישי עם כל בעל דירה

4 סוגי ההדרכות שבעלי הדירות מקבלים הם: הדרכה בנושא החברתי. הדרכה בנושא התכנון. הדרכה בנושא הכלכלי והדרכה בנושא המשפטי. 
המאמר הראשון בנושא פורסם לראשונה בשנת 2014 בספר "מורה דרך בעסקאות תמ"א 38" מאת עו"ד אברהם ללום.
מיכל יוגב. בעלת תואר שני מפתחת הדרכות בתחום פסיכולוגיה חיובית, מנהיגות ואימון עסקי. מאמנת פסיכולוגית ומגשרת מוסמכת מטעם אוניברסיטת ת"א. 
 • כתיבת מאמרים

 • פיתוח המודל

 • יישום המודל

 • בקרת איכות

 • ביאליק 150 , רמת גן, ישראל