תאום יזמים ועירייה

לאחר קבלת הסכמות קולקטיביות של מעל 80% מבעלי הדירות לזהות הפרויקט ולעקרונות ההתקשרות ליזם בעלי מקצוע מטעם בעלי הדירות מכינים הצעת פתיחה למכרז יזמים ונערך תאום מול וועדות התכנון והמנהלת העירונית. 


תכנית הפעולה לצורך התקשרות עם היזם כוללת שורה של פעולות על פי עקרונות המאפשרים בקרת איכות ארגוניות:

פעולה מס' 1 – התמקדות בצרכים של העסקה ושל בעלי הדירות.

פעולה מס' 2 – מנהיגות, פיתוח תוכנית פעולה "מחזון – למציאות"

פעולה מס' 3 – מעורבות בעלי הדירות.

פעולה מס' 4 – גישה תהליכית לבניית הסכמות

פעולה מס' 5 – גישה מערכתית לניהול הפרויקט

פעולה מס' 6 – גישה עובדתית לקבלת החלטות

פעולה מס' 7 – פיתוח יחסים המבוססים על תועלת הדדית

פעולה מס' 8 – לימוד ושיפור מיומנויות מתמיד  


הפעולות לקידום התכנון כוללות:

לצורך ייצוג האינטרסים התכנוניים של בעלי הדירות מול וועדות התכנון אנו מקיימים שתי פעולות עיקריות: 

הכנת דו"ח חברתי בסיסי
הכנת דו"ח חברתי עמוק


לקבלת טיוטת מכרז קבלנים/יזמים  לחץ כאן

להשתתפות בדו"ח החברתי לתכנון ולבנייה לחץ כאן