מהסכמות להסכם

ארבע ההסכמים העיקריים, עליהם, בעלי הדירות חותמים הם:

הסכם מינוי נצחגות

הסכם מינוי עורך דין 

הסכם ארגון בעלי הדירות

הסכם לביצוע העסקה מול היזם


מטרת שלב זה ליצור זיקה בין ההסכמות/רצונות/צרכים/בקשות של בעלי הדירות לבין 

המעורבים בפרויקט.