חברתי


חברתי

בדיקת התכנות,  מדיניות העיריה,   מיפוי חברתי,   שיתוף הציבור ובניית הסכמות


לקבלת הסקיצה של המתחם שיבנה, הבניין והדירה האישית של בעל הדירה לחץ כאן