חברתי


חברתי

לבעלי הדירות,


לקבלת החזון לחץ כאן

לקבלת אבני הדרך וקווי היסוד לחץ כאן

לקבלת כרטיס הפרויקט לחץ כאן

לקריאה נוספת: ההמלצות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
 דו"ח הסרת חסמים בהתחדשות עירונית 2020

עקרונות לבחירת נציגות

חוק לארגון עסקאות