הסכמות קולקטיביות

שלבי התהליך : 

שלב ראשון
מעצבים נייר עמדה משותף של הנציגות המתחמית (נציגות המורכבת מנציג אחד מכל בניין). נייר העמדה כולל את מטרת הפרויקט, התוצרים הרצויים, הכלים להשגת המטרות ועקרונות להתקשרות בין בעלי הדירות לבין עצמם וביניהם ליזם.


שלב שני
מגדירים את אבני הדרך של הפרויקט.


שלב שלישי
מגדירים את תפקיד הנציגות, גבולות סמכויותיה וחלוקת תפקידים. 


שלב רביעי
עורכים מפגש שיח עם בעלי הדירות לצורך קבלת החלטות מהותיות


שלב חמישי
מטמיעים את ההסכמות שגובשו בכתב מינוי נציגות

לקריאה נוספת: ההמלצות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.


 דו"ח הסרת חסמים בהתחדשות עירונית 2020

עקרונות לבחירת נציגות

חוק לארגון עסקאות