הסכמות אישיות

העיקרון המוביל של ארגון בעלי הדירות על פי המודל לעבודה החברתית  הוא
שיתוף בעלי הדירות בתהליך קבלת החלטות ויצירת שקיפות מלאה מול היזם, העירייה, בעלי המקצוע.

בדרך כלל פגישות אלו נעשות פעמיים:

בתחילת הפרויקט לצורך בירור עמדות בעלי הדירות, הבקשות והצרכים שלהם.

ולאחר בחירת היזם לצורך המו"מ החוזי.