שירותים


חברתי

גיבוש בעלי הדירות לקבוצה בעלת חזון משותף אבני דרך וקווים מנחים משותפים

קרא עוד

תכנוני

מיפוי חברתי מורחב וקיום הליך לשיתוף בעלי הדירות בתכנון

קרא עוד

כלכלי

גישור עסקי. תהליך ממוקד מבוסס חוות דעת בעלי מקצוע מטעם בעלי הדירות

קרא עוד

משפטי

ניסוח ההסכמות עם בעלי הדירות, הרשות העירונית והיזם להסכמים

קרא עוד