שירותים


עסקי

הדרכה למודל עסקי המאפשר מקסום התמורות

קרא עוד

חברתי

הדרכה לאיחוד בעלי הדירות על פי מטרה משותפת ודרך מוסכמת

קרא עוד

תכנוני

שיתוף בעלי הדירות בתכנון המתחם שיבנה, הבניינים שיבנו והדירה שתבנה.

קרא עוד

משפטי

גישור עסקי בין בעלי הדירות ליזם והטמעת ההסכמות בהסכם עם היזם

קרא עוד