הסכמות קולקטיביות

תהליך גיבוש ההסכמות הקולקטיביות נעשה מול חברי הנציגויות להגדרת זהות הפרויקט וניסוח ההסכמה העקרונית.

קרא עוד

הסכמות אישיות

ההסכמות האישיות נעשית מול כל משפחה בנפרד. מטרת ההסכמה לאשר/לתקן את החלטות הנציגות וכן את הסכמי הפרויקט

קרא עוד

תאום יזמים ועירייה

בשלב זה בעלי מקצוע מטעם בעלי הדירות מכינים הצעת פתיחה למכרז יזמים ותאום מול וועדות התכנון והמנהלת העירונית.

קרא עוד

מהסכמות להסכם

שלב זה נעשה בהשתתפות עו"ד בעלי הדירות. כדי להטמיע את ההסכמות שנוצרו בתהליך בהסכמי הפרויקט.

קרא עוד