הסכמות וקבלת החלטות


בניית הסכמות הינה גישה לניהול נושאים אשר על הפרק, המציגה שינוי תפיסתי בדרך בה מתמודדים ארגונים עם קונפליקטים בתוך הארגון ומחוץ לארגון. הליך בניית הסכמות, הינו תהליך קבלת החלטות, המתבסס על דיאלוג רחב, הכולל את בעלי העניין הקשורים בנושאים המדוברים, המבוסס חוות דעת של בעלי מקצוע בלתי תלויים ביזם

תוכן הקורס

הקורס כולל

2 מקטעים

4 שיעורים