המודל העסקי


כלים להערכה ולמדידה את הזכויות והתמורות לבעלים

תוכן הקורס

הקורס כולל

2 מקטעים

4 שיעורים