המודל החברתי - ארגוני


גיבוש הבעלים סביב מטרה משותפת, דרך מוסכמת וחלוקת תפקידים מוגדרת

תוכן הקורס

הקורס כולל

2 מקטעים

4 שיעורים