בניית הסכמות הינה גישה לניהול נושאים אשר על הפרק הגישה מציגה שינוי תפיסתי בדרך בה מתמודדים ארגונים עם קונפליקטים בתוך הארגון ומחוץ לארגון.

תוכן הקורס

הקורס כולל

1 מקטעים

1 שיעורים

הירשם לצפייה בחינם!