הדרכה בנושא קידום התכנון, כך שהאינטרסים של בעלי הדירות ייצוגו בוועדות התכנון

תוכן הקורס

הקורס כולל

1 מקטעים

1 שיעורים

הירשם לצפייה בחינם!