הדרכה בנושא החברתי איך יוצרים מצב של כוח חברתי ומשפרים את מעמדם של בעלי הדירות במו"מ ?

תוכן הקורס

הקורס כולל

1 מקטעים

1 שיעורים

הירשם לצפייה בחינם!